Odmowa w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest pożyczką bankową, zawieraną pomiędzy pożyczkodawcą – bankiem, a pożyczkobiorcą – osobą fizyczną, która chce skorzystać z tego rodzaju kredytu. Jest to rodzaj pożyczki przeznaczony na zakup nieruchomości – domu, mieszkania, działki budowlanej. Tego rodzaju pożyczki udzielane są osobą, które:

  • posiadają dobrą historię kredytową, spłacają pożyczki na czas,
  • posiadają źródło dochodu, które jest gwarantem spłaty pożyczki,
  • są osobami pełnoletnimi,
  • są osobami posiadającymi polskie obywatelstwo,
  • są osobami posiadającymi ważny dokument tożsamości – dowód osobisty.

Kredyt hipoteczny jest rodzajem kredytu, który udzielany jest przez placówkę bankową na pewnych warunkach. Osoba, która stara się o kredyt hipoteczny powinna zdawać sobię sprawę, że kredyt udzielany pod zastaw zakupionej nieruchomości.

Odmowa placówki bankowej o udzieleniu kredytu hipotecznego

Jakie są przyczyny odmowy kredytu hipotecznego:

  • nieukończona niepełnoletność,
  • brak ważnego dokumentu tożsamości,
  • brak stałego źródła dochodu,
  • brak zdolności kredytowej – niewystarczające zarobki, do udzielenie kredytu hipotecznego,
  • słaba historia kredytowa.

Są to najczęstsze przyczyny, w których bank może odmówić udzielenia kredytu hipotecznego. W wyżej wymienionych sytuacjach placówka bankowa może odmówić pożyczkobiorcy przyznania kredytu hipotecznego. Są to najczęstsze przyczyny, przez które osoba fizyczna starająca się o kredyt hipoteczny może uzyskać odmowę w sprawie udzielenia tego rodzaju pożyczki bankowej.

Źródło: https://otico.pl/blog/przyczyny-odmowy-kredytu-hipotecznego/

Be the first to comment on "Odmowa w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*